Ga verder naar de inhoud
Genk

Genk

Meer dan 40% Genk is al groen. Verspreid over de stad zijn groene plekjes te vinden. Maar wat betreft het ”kleine groen”, in de tuinen en straten kan het nog beter. Indien alle tuinen zo worden ingericht dat we ze ook bij de natuur mogen rekenen wordt Genk helemaal de groenste stad van Vlaanderen.

De Genkse tuinrangers

Het inzetten van Tuinrangers sluit naadloos aan bij de ambities van stad Genk rond natuur en klimaat. Het Genkse beleidsplan natuur is gestoeld op 2 principes: natuur is overal (ook in tuinen) en iedereen kan bijdragen. In kader van het Genkse klimaatbeleid is klimaatadapatie – alles rond ontharden, vergroenen en infiltreren – prioritair de komende jaren. Rond deze thema’s willen we krachten bundelen en ook Genkenaren mee een belangrijke rol laten spelen.

Ieders bijdrage is belangrijk en noodzakelijk. Genkenaren kunnen voor het vergroenen van hun tuinen terecht op het Heempark voor individueel advies en nu ook bij de Tuinrangers. Dat wordt een sterk team!

Nodig de natuur uit in je tuin

Woon je in Genk en voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige tuin die gonst van het leven? De lokale Tuinrangers helpen je graag op weg.

“De Genkenaren kunnen niet de hele planeet redden, maar door onze eigen omgeving natuurlijker te maken dragen we ons steentje bij én zorgen we samen voor een flinke boost. Werk mee aan een duurzamer Genk, ga naar buiten en help ons Genk mooier en beter te maken door te planten en te zaaien.”

Toon Vandeurzen - Schepen Duurzaamheid
Toon Vandeurzen
Stiemer

Stiemervallei

Zoals de Genkenaren de natuur tot aan hun achterdeur kunnen laten komen, laat ook Genk een blauw-groene ader de stad doorkruisen. De Stiemervalei bruist van het leven en herbergt prachtige stukjes natuur langs het water. Bewoners langs de Stiemer hebben al een beek in de nabijheid, nu het stukje tussen achterdeur en beek nog natuurlijk maken!

Nationaal park

Nationaal Park Hoge Kempen

Een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen, een uniek natuurgebied waar meer dan 12 000 ha bos en heide beheerd en beschermd worden, ligt in Genk. We kunnen de oppervlakte van dit Park met een flinke hap vergroten door onze tuinen natuurlijker in te richten. Voor een bij blijft het gelijk of ze de nectar in park of in een tuin kan vinden.

Genk

Nodig de natuur uit in je tuin

Woon je in Genk en voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige tuin die gonst van het leven? De lokale Tuinrangers helpen je graag op weg.