Ga verder naar de inhoud
Leuven

Leuven

Door reisbeperkingen en hittegolven is het belang van een groene en klimaatrobuuste stad in 2020 duidelijk geworden. Tuinen spelen hierin een belangrijke rol. Alle samen zijn ze een belangrijk onderdeel van groen in de stad, ieder op zich zijn het kleine natuurreservaatjes. Ze hebben zo het potentieel om Leuven klimaatbestendig en biodivers te maken.

Daarom streven we naar tuinen met minder verharding en minder groenafval, waarbij bestrijdingsmiddelen vermeden worden. In onze tuinen willen we dat inheemse dieren en planten zich thuis kunnen voelen.

Leuven klimaatneutraal

Onze stad heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Hierbij wordt gewerkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot maar ook aan het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat.

De stad wil het openbaar domein klimaatrobuust maken. Dit betekent dat de heraanleg en beheer van parken, pleinen en straten gepaard gaat met klimaatadaptieve maatregelen die leiden tot een leefbare, groene en robuuste stad.

De stad heeft een voorbeeldrol en neemt initiatieven waarbij ze samenwerkt met haar inwoners. De tuinrangers vormen hierin een belangrijke schakel.

Nodig de natuur uit in je tuin

Woon je in Leuven en voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige tuin die gonst van het leven? De lokale Tuinrangers helpen je graag op weg.

“Veel Leuvenaars willen hun tuin natuurvriendelijker maken, maar weten niet waar te beginnen. De Tuinrangers helpen hen met tal van tips. Natuurvriendelijke tuinen zorgen niet alleen voor meer leven, ze zijn ook beter bestand tegen hitte en droogte.”

David Dessers – Schepen van klimaat en duurzaamheid
Daviddessers 1
2303 master

Iconische dieren

Spaanse vlag: een dag- en nachtactieve nachtvlinder. Hun voedsel halen de vlinders uit diverse kruidachtige nectarplanten, met een sterke voorkeur voor Koninginnenkruid, naast distelsoorten, Kaardebol, Wilde marjolein, Guldenroede en schermbloemigen. In tuinen wordt hij vaak gezien op de Vlinderstruik. Het is een zeldzame soort, met een belangrijke kernpopulatie in het Leuvense.

Egel: deze stekelige diertjes zijn alleseters die zich graag tegoed doen aan slakken, rupsen, kevers en andere beestjes. Onze tuinen zijn hun jachtgebied. We kunnen hen helpen door winterschuilplaatsen te voorzien en kleine openingen te voorzien in de omheining tussen onze tuinen. Zo hoeft hij niet langs de straat om naar een andere tuin te gaan.

Gewone rolklaver
Gewone rolklaver

Iconische planten

Koninginnekruid is een struise plant die groeit in ruigtes, borders en wilde delen van tuinen. De plant is met z’n roze bloemen die vol nectar zitten, een echt buffet voor vlinders en insecten.

Muurleeuwenbekje is een plant die echt uitgevonden is voor de stad. Op muren of in scheuren van verhardingen zorgt dit kleine plantje met sierlijke lila bloemen voor kleur.

Gewone rolklaver is best algemeen, en groeit in graslanden op matig tot voedselrijke gronden. Zo kan dit een van de eerste planten zijn die je zal zien wanneer je het gazonbeheer vervangt door een meer extensief voor een bloemenrijk grasland.

Leuven

Nodig de natuur uit in je tuin

Woon je in Leuven en voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige tuin die gonst van het leven? De lokale Tuinrangers helpen je graag op weg.