Ga verder naar de inhoud

Bloemenakker Tuinbiotopen

eenjarige kleurenpracht

Bloemenakker

Een bloemenakker is een stuk kale grond dat jaarlijks wordt bewerkt en ingezaaid met éénjarige akkerplanten.

De bekendste zijn klaproos en korenbloem. Daarnaast zijn ook kamillesoorten, gele ganzenbloem, zonnebloem en bolderik vrij gemakkelijke akkerbloemen.

Geschikt voor

 • Balkon en kleine tegeltuin: ja, in een pot van minstens 50 cm doorsnede.
 • Kleine stadstuin: ja, je kan een bloemenakker aanleggen op één vierkante meter,bzolang die maar in de volle zon ligt.
 • Grotere tuin: Ideaal voor een grote tuin indien je een plek hebt in de volle zon.

Een plus voor de natuur omdat:

 • Akkerbloemen produceren heel wat stuifmeel en nectar (voedsel voor insecten).
 • Akkerbloemen produceren meestal veel zaad (voedsel voor vogels).
 • Een bloemenakker is een biotoop op zich, wat zorgt voor verscheidenheid in de tuin.

Hoe en waar een bloemenakker aanleggen?

Een bloemenakker ligt best in de volle zon en kan op matig voedselarme bodem tot zeer voedselrijke bodem. Op vochtige bodems lukt het meestal minder goed. De aanleg is eenvoudiger en lukt sneller dan die van een bloemenweide. Een minpuntje is dat je elk jaar de grond moet omwoelen. Met andere woorden: een deel van het jaar heb je een kale bodem.


 • Je vertrekt van een stuk kale grond dat in de volle zon ligt.
 • Maak de grond ondiep (5 tot 10 cm) los. Is de bodem verdicht, bijvoorbeeld door zware machines, dan moet je dieper spitten. Dit kan je in september of maart doen.
 • Zit je met een te arme bodem? Werk er wat mest en compost door.
 • Heb je veel ongewenste soorten (ook wel ‘onkruid’ genoemd)? Leg een vals zaaibed aan. Dit doe je als volgt: Schoffel de bodem een 2-tal cm diep. De zaden die in de bodem zitten kiemen dan. Op een goed warme dag schoffel je opnieuw, ditmaal om de gekiemde onkruiden te verwijderen. Dit herhaal je een aantal keer, tot er niets meer ontkiemt.
 • Als je akkerperceel klaar is, kan je inzaaien. Reken 1 tot 2 gram zaad per vierkante meter. Meng het zaad met wit zand, dat maakt het makkelijker om gelijkmatig uit te zaaien. Bovendien zie je waar je al gezaaid hebt.
 • Gebruik bij voorkeur een mengsel dat (grotendeels) bestaat uit inheemse soorten zoals korenbloem, klaprozen, gele ganzenbloem, kamillesoorten, bolderik, akkerleeuwenbek, akkerandoorn
 • Licht inharken of aandrukken mag. Maar werk de zaden niet diep onder de bodem.
 • Als alles goed loopt, heb je vanaf mei-juni een bloemenakker met bloemen.

Op ecopedia vind je een leuke instructievideo over de aanleg van een bloemenakker.

Een bloemenakker trekt niet alleen boeiende insecten aan, maar ook veel vogels, die komen eten van de zaden.

5151 master

Een bloemenakker onderhouden is vrij eenvoudig

 • Eventuele ongewenste soorten (bv. zwarte nachtschade, distels of fijnstraal) trek je gewoon uit.
 • Als alles is uitgebloeid en in zaad staat kan je de akkerplanten afknippen of afmaaien. Dat gebeurt ofwel in september ofwel in maart.
 • Daarna trek je alle ongewenste soorten (ook gras) uit en bewerk je ondiep (5 tot 10 cm) de bodem.
 • Je kan eventueel wat bijzaaien maar als alles goed in bloei en zaad gekomen is zal er reeds veel zaad aanwezig zijn.

Hoeveel werk is het en wat kost het?

Het meeste werk valt wanneer je de bloemenakker in september of maart ondiep (5-10cm) omspit. Voordat je omspit moet je de ongewenste soorten zoals grassen verwijderen.

De kosten zijn zeer laag. Enkel het zaad moet je aankopen en dit kost minder dan € 1 per vierkante meter. In winkels zoals ecosem.be, cruydthoeck.nl, debolderik.net en ecoflora.be kan je interessante mengsels kopen met zaden van inheemse planten.

Leuke diersoorten die je hier kan vinden

Bijen, zweefvliegen, hommels zoals de aardhommel, kevers en andere insecten. Een bloemenakker trekt ook vinken en mussen aan die komen eten van de insecten en de zaden.

Deze bloemen doen het goed op matig tot zeer voedselrijke bodems

 • Bleke klaproos (Papaver dubium)
 • Bolderik (Agrostemma githago)
 • Echte kamille (Matricaria recutita)
 • Gele ganzenbloem (Chrysanthemum segetum)
 • Grote klaproos (Papaver rhoeas)
 • Korenbloem (Centaurea cyanus)
 • Reukloze kamille (Matricaria maritima)
Bloemenakker

Nodig de natuur uit in je tuin!

Voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige tuin die gonst van het leven? De lokale Tuinrangers helpen je graag op weg.

Zelf aan de slag

heermoes Tuinproblemen

Wortelonkruiden in de tuin

Onkruiden zijn planten die je niet willen hebben op een bepaalde plaats in de tuin. Wortelonkruiden zijn meerjarige planten die een stevige wortel maken.

Meer lezen
Tuinbiotopen

Laat regenwater mooi in de bodem sijpelen met een wadi

Per inwoner hebben wij vier keer minder water dan de Portugezen. Door de hoge bevolkingsdichtheid en de vele

verharding staat Vlaanderen qua waterbeschikbaarheid zelfs bij de laatste drie in Europa.

Een wadi kan hier veel aan veranderen.

Meer lezen
Tegeltuin wim massant Tuinbiotopen

Tegeltuin

Een tegeltuin wordt soms ook wel geveltuin of stoeptuin genoemd. Het is een smalle bloemenborder die ontstaat door een aantal tegels vlak tegen de muur weg te nemen en de vrijgekomen plaats te beplanten.

Meer lezen